ERASMUS+

ERASMUS+

3. Yetişkin Eğitimi Personeli için Hareketlilik Projesi

Yetişkin eğitimi kuruluşlarının personeline yurtdışında bir öğrenme deneyimi sunan hareketlilik projelerinde aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha fazlası gerçekleştirilebilir:Personel hareketliliği:

  • Eğitim/öğretim görevlendirmesi: Bu faaliyet bir yetişkin egitim kuruluşunun personeline yurtdışındaki bir ortak kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlar.
  • Personel eğitimi: Bu faaliyet yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için şu yollarla destek sağlar:

A) yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım,                                                                          B) yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğimi/gözlem süreci geçirme

Uygun Katılımcılar

Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar. Başvurular, Programa üye ülkelerden birinde bulunan uygun katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır.

Uygun Kuruluşlar

  • Yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu (Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır)
  • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu
  • Bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyomunun koordinatör kuruluşu.