DİL EĞİTİMİ

DİL EĞİTİMİ

Havacılık İngilizcesi

“Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (The International Civil Aviation Organization – ICAO) göre 5 Mart 2011 tarihinden itibaren İngilizce dil yeterliliğini zorunludur.”

Havacılık Kursunun amacı mesleki İngilizce dil eğitimini alan öğrencilerin uluslararası sınavları başarı ile geçmelerini sağlamaktır. ICAO için minimum 4. düzeyde olmaları gerekmektedir. Derslerde dinleme, anlama ve sözlü etkileşim yönelik eğitimler verilmektedir.

Dersler, öğrencinin iletişim becerilerini geliştirmek ve rutin durumlar için geçerli olan konuşmaları pekiştirmek üzerinedir. Ders boyunca öğrenciler, genel gramer, rutin olmayan durumlarda gereken kelimeler bilgisi ve iletişim becerilerini geliştirmek ve pekiştirmek üzerine eğitim verilmektedir. Havacılıkla ilgili özelleşmiş kelime bilgisine odaklanılmaktadır. Kurs boyunca doğru telaffuzlar da kazandırılmaktadır.

Pilotlar ve hava trafiği kontrolörleri için esnek kurs programı da bulunmaktadır.