DİL EĞİTİMİ

DİL EĞİTİMİ

Hukuk İngilizcesi

Günümüzde her iş kolu ve meslek dalında olduğu gibi hukuk alanında da İngilizcenin önemi son derece hızlı bir şekilde artıyor ve olmazsa olmaz hale geliyor. Bunun sebebi, Türkiye'nin hızla dışa açılımı ve çok sayıda yabancı kuruluşun da ülkemizde yerleşik hale gelmesidir.

Yabancılarla iş yapılan, yani; onların dâhil olduğu iş konularında mutlaka bir noktada "hukuk" olayı ortaya çıkıyor. Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, sözleşme, kontrat, ana mukavele, dava dilekçeleri, davalar, hukuk danışmanlığı gibi konularda yabancı dil, yani; İngilizceye şiddetle ihtiyaç duyuluyor. İşte bu ihtiyaçlar için bilhassa yabancılar, yabancı firmalar veya yabancılarla yoğun iş yapma durumunda olan Türk firmaları İngilizce dilini hukuk alanında kullanabilen avukat ve hukukçulara ihtiyaç duyuyor.

Hukuk İngilizcesi kursları, örnek olay incelemeleri, kanuni vaka analizleri, iletişim stratejileri, toplantı teknikleri ve müzakereler gibi hukukçular için gerekli bölümlerden oluşuyor. Sözleşme maddeleri hazırlama ve danışma mektubu yazma gibi alıştırmalar da bu kursların kapsamı içerisinde. Program süresince aynı zamanda eksikliğini hissettiğiniz gramer konularında da ciddi bir eğitim alma şansınız olacak. Ayrıca program, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası insan hakları hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, uluslararası kamu hukuku  gibi iş dünyasında kullanılan özel hukuk konuları ve terimlerini de içermektedir.