ÜNİVERSİTE

Üniversite Programları

İngiltere'deki üniversite ve kolejler dünya çapında işverenlerin ve akademisyenlerin saygı duyduğu niteliklere ulaştıran binlerce mükemmel ders sunar. İngiltere yükseköğrenim yeterliliklerini düşündüğünüzde, lisans ve lisanüstü derecelerini, MBA’leri, ve doktoraları düşünebilirsiniz. Ayrıca çok daha farklı çeşitleri de vardır.

Lisans seviyesinde sunulan başlıca yeterlikler:

  • Lisans Diploması: Bir konuyla ilgili tam bir anlayış kazanmanıza yardımcı olmak için dizayn edilmiş akademik çalışmadır. Genellikle tam zamanlı olarak üç senede bitirilebilir (bazı durumlarda dört). Değişik derece çeşitleri vardır. Örneğin; Sanat Bakaloryası (BA), Fen Bakaloryası (BSc), Eğitim Bakaloryası (BEd) ve Mühendislik Bakaloryası (BEng).Diplomalar Mezuniyet diploması veya Onur diploması olarak sınıflandırılır, bu üniversiteler ve kolejler arasında farklılık gösterebilir. ‘Mezuniyet’ veya ‘sınıflandırılmamış’ diploma genellikle, eğer bir öğrenci tam derece programını bitirmişse fakat üçüncü derece onur diploması almayı hak edecek yeterlilikte gerekli geçişleri başaramamışsa verilir. İskoçya’da “mezuniyet” diploması genellikle üç yıllık tam zamanlı programlardır ve “onur” diploması da genelde dört yıllıktır.
  • Önlisans Diploması: Onur derecesinin ilk iki yılının dengi olarak tam zamanlı olarak okunabilir ve ilgili konuda bir işverenin yürüttüğü iş odaklı öğrenmeyle bütünleşmiş akademik çalışmadan oluşur. Tek başına bir yeterlilik olarak okunabileceği gibi bitirince bir onur derecesinin son senesine de geçilebilir.
  • Yüksek Eğitim Diploması: İki yıllık, tam zamanlı DipHE programları normalde bir lisansın ilk iki senesine eşittir ve genelde ilgili bir alanda lisansın üçüncü yılına geçiş için kullanılır. Akademik de olabilir; fakat asıl olarak hemşirelik ve sosyal hizmet gibi belli bir meslekle veya işle bağlantılıdır.
  • Yüksek Eğitim Sertifikası: Belli bir işe, mesleğe ya da akademik çalışmaya odaklanabilir. Tam onur diplomasının ilk yılına eşit olarak ileri eğitimde kazanılabilecek bir yeterliğin en temel seviyesidir ve üniversite seviyesinde başarılı bir biçimde okuyabileceğinizi gösterir. Üniversite seviyesinde başarılı bir biçimde okuma güvenini kazanmanızı, kariyer değiştirmenizi, şuanki kariyerinizde gelişmenizi veya ek bir eğitimle önlisans diploması, DipHE veya tam onur diploması kazanmanızı sağlamak için CertHE’yi kullanabilirsiniz.
  • Ulusal Yüksek Öğrenim Diploması (HND): İki yıllık, yüksek notlarla tamamlanırsa üçüncü yıla geçilebilen diplomadır.

Lisansüstü seviyesinde sunulan başlıca yeterlikler şunlardır:

  • Yüksek lisans diplomaları:  Bir yüksek lisans derecesi belli bir konuda bilginizi ilerletme veya lisans çalışmalarınızda kazandığınız becerilerle, tamamen bambaşka bir alana yönelme olanağı sunar. Bir yüksek lisans derecesi belli bir çalışma alanında, başarıyla daha yüksek seviyede uzmanlık gösteren bireylere verilen akademik yeterliktir. Neredeyse her konuda çalışabilirsiniz; fakat başlıca iki yüksek lisans tipi vardır: öğretim ve araştırma.
  • MBA programları: Bir İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesi, uluslararası alanda tanınan, size başarılı bir işletme kariyeri için gerekli becerileri kazandıran bir yeterliktir. MBA programları iş hukuku ve stratejisi, operasyonel ve stratejik yönetim, pazarlama, pazar araştırma, finans ve muhasebe, bilişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, liderlik, girişimcilik ve uluslararası ticaret konularını kapsar.
  • Doktora:  Bir doktora programı (PhD/DPhil), bir öğrencinin elde edebileceği en yüksek akademik seviyedir. Bu dereceler çok talep görür ve çoğunlukla akademide kariyere öncülük eder. Doktora programlarına bir lisans seviyesinde en az 2:1 sonucunu elde eden öğrenciler başvurabilir. Şart olmasa da, doktora öncesinin bir yüksek lisans programı okuması olağandır.
  • Lisansüstü diplomalar ve yeterlikler: Lisans programının ardından okumaya devam etmek isteyenler için birçok seçenek mevcuttur. Lisansüstü sertifikalar ve diplomalar öğrencilerin yeni bir şey okumalarını ya da ilk derecelerinde kazanmış oldukları beceri ve bilgiler üstüne gelişmelerini sağlar.

Uygulamalı lisansüstü programları birçok sınıf projesi, sınav ve/veya ders değerlendirmesini kapsar.Araştırma lisansüstü programları genellikle iki veya üç yıllık olup belli bir alanda derinlemesine bir çalışmayı kapsar. Yaptığınız araştırmayı daha sonra tez veya deneme şeklinde yazarak rapor edersiniz.