Askerlik İşlemleri

Askerlik İşlemleri

Askerlik Ertelemesi
İngiltere’de eğitim gören Askerlik  ertelemesi yaptırmak isteyen öğrenciler Londra Eğitim Müşavirliği’ne başvuru yaparak  ‘Özel Öğrenci’ dosyası açtırmaları gerekmektedir.

Yurt dışında yükseköğrenim gören veya lise mezunu olup dil öğrenimi gören ve resmi burslu olmayan öğrenciler, 'özel öğrenci' olarak adlandırılmaktadır. 

Askerlik işlemleri şu şekilde gerçekleşiyor:

Öğrenci, özel öğrenciliğini tanıtmak ve dosya açtırmak için Eğitim Müşavirliğine başvuruyor

Müşavirliğik başvuru yapan öğrencinin özel öğrenciliğini tanıyor ve kendisine bir dosya açılıyor.

Öğrencinin askerliğinin ertelenmesi için askerlik şubesine gerekli yazışmalar yapılır

Yapılan ertelemenin süresi size gönderilen 'Özel Öğrenci Tanıma Fişi'nde belirtilir. 

Lisans (under-graduate) öğrencilerinin askerlikleri 1 (bir) öğretim yılı boyunca ertelenir. Takip eden yıllar için her öğretim yılı başında bu sayfada belirtilen belgeler müşavirliğe ulaştırılarak askerlik tecili için başvuru yapılmalıdır.

Lisansüstü
 öğrencilerinin askerlikleri 'Özel Öğrenci Tanıma Fişi'nde belirtilen süre kadar uzatılır. Bu sürenin bitiminde öğrenimine devam edecekler, yazılı tehir tarihinden en geç 1 (bir) ay önce bu sayfada açıklanan belgeleri müşavirliğe ulaştırarak askerlik tehiri için başvuru yapmalıdırlar.

Dil eğitimi hangi seviyede olursa olsun, verilen süre 1 (bir) yıldır. Bir yılın sonunda öğrencinin başvurusu ve Milli Eğitim Bakanliği'nin uygun görmesi durumunda bu süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir.

Bakaya kalanların özel öğrenciliği tanınmamaktadır. Bu yüzden sadece bu sayfada belirtilen belgelerle birlikte 'bakaya ifadelerini' müşavirliğe ulaştırmalari yeterlidir. Verilen ifade sonucunda, takip eden mahkeme sürecinde 'kovuşturmaya gerek yoktur' kararı çıkması durumunda, bakaya durumu kalkmış olur ve özel öğrencilik başvurusu yapılabilir.

Lise mezunu olmayanların özel öğrenciliği MEB tarafından tanınmamakta ve bu durumdakilerin askerlik işlemleri müşavirlikçe yapılmamaktadır.

Eğer pasaportunuzu uzatmanız veya askerliğinizi ertelemeniz gerekiyorsa önce Eğitim Müşavirliğinde öğrenci dosyası açtırmanız ve sonrasında her öğretim dönemi başında bir öğrenci belgesi (veya okul kayıt belgesi) aslını Eğitim Müşavirliğine göndererek dosyanızı açık tutmanız gerekmektedir. 

Durumunuzda bir değişiklik olursa (adres, soyadı, kayıt dondurma, rapor alma, öğrenim düzeyini değiştirme, vb.) gerekli belge ile birlikte Müşavirliğe başvurarak bilgilerinizi güncelleyiniz .

I. ÇİFTE VATANDAŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ
İngiliz pasaportu olan öğrencilerimizin askerlik erteleme işlemleri 

Çifte Vatandaşlıklarının tanınmasından sonra T.C. Londra Başkonsolosluğu tarafından yapılacaktır. Konu ile ilgili izlenecek süreç aşağıdaki gibidir;

Güncel öğrenci belgesinin Türkçe tercümesinin Müşavirliğe onaylatılması (ayrıntılı bilgi için web sitemizin Denklik ve Onay kısmını inceleyiniz.)

Çifte Vatandaşlık Müracatı (Randevu gerektirir)

Onaylanmış öğrenci belgesi ile Başkonsolosluğa müracaat (Randevu gerektirir)

II. SADECE DİL ÖĞRENİMİ GÖRENLERİN DURUMU
Sadece dil öğrenimi yapanların özel öğrencilik başvurları kabul edilmediği için bu durumdaki öğrencilerin lisans ya da lisansüstü öğrenim yapacağını beyan ederek başvurması gerekmektedir. O nedenle aşağıdaki II. veya III. numaralı maddeleri inceleyiniz.

Ancak, lise mezunu olmayanların lisans ya da lisansüstü öğrenim yapacağını beyan etmesi mümkün olmadığından, lise mezunu olmayan ve sadece dil öğrenimi yapan öğrencilerin özel öğrencilik başvuruları kabul edilmemekte ve bu durumdakilerin askerlik işlemleri müşavirliğimizce yapılmamaktadır.

III. LİSANS-ÖNLİSANS VE ÖNCESİ DİL ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ DOSYASI AÇTIRMA VE ASKERLİK ERTELETME BAŞVURUSU

GEREKLİ BELGELER:
Özel Öğrenci Başvuru ve Tecil Talep Dilekçesi (Lisans ve Öncesi)  pdf (45KB) 

Lise diplomasının 1 adet fotokopisi*

1 adet okul kayıt yazısı

1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Ön ve arka tarafı A4 kağıdının aynı yüzüne çekilmiş olmalıdır.)

2 Adet Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına isim yazılmalıdır.)

1 adet askerlik durum veya karar belgesi (fotokopi olabilir)

8 adet £1'luk pul (post office'ten alabilirsiniz)

NOT: Bu başvuruyu yaptıktan, 3-4 hafta sonra İngiltere adresinize 'Özel Öğrenci Tanıma Fişi' gönderilecektir.

*Liseyi İngiltere’de bitirenler öncelikle müşavirliğimize gelip lise denklik belgesi almalıdırlar. Bunun için 3 GCSE ve 2 A-level belgesi ile, 5 farklı dersten, Grade D veya üzeri almış olmak gerekir.

A level ve GCSE sertifikalarınının (veya dengi sertifikalar, BTEC vb.) asılları ve ikişer fotokopileri de başvuruya eklenmeli ve başvuru kayıtlı posta ile gönderilmelidir.

Liseyi İngiltere veya Türkiye dışında başka bir ülkede bitirenler lise denkliklerini mezun oldukları ülkedeki Eğitim Müşavirlik ya da Ataşeliklerine, ya da Türkiye'de herhangi bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptırmalıdırlar.

IV. LİSANSÜSTÜ VE ÖNCESİ DİL ÖĞRENİMİ İÇİNÖĞRENCİ DOSYASI AÇTIRMA VE ASKERLİK ERTELETME BAŞVURUSU

GEREKLİ BELGELER: 
Özel Öğrenci Başvuru ve Tehir Talep Dilekçesi (Lisans sonrası-Master ve Doktora)  pdf (56KB) 

1 adet üniversite diploması (veya mazuniyet belgesi) fotokopisi.(Yurtdışında bitirenlerin diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir)

1 adet okul kayıt yazısı (enrollment letter) aslı

1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön ve arka tarafı A4 kağıdının aynı yüzüne çekilmiş olmalıdır.)

2 Adet Fotoğraf (fotoğrafların arkasına isim yazılmalıdır.)

1 adet askerlik durum veya karar belgesi (fotokopi olabilir)
(Üniversiteyi yurtdışında bitirenler YÖK' ten denklik işlemi y
aptırmalı ve sonra karar aldırmalıdır.)

8 adet £1'luk pul (post office'ten alabilirsiniz)

NOT: Bu başvuruyu yaptıktan, 3-4 hafta sonra İngiltere adresinize 'Özel Öğrenci Tanıma Fişi' gönderilecektir.

V. BAKAYA İŞLEMİ
Bakaya, sevke tabi yedek subay aday adaylarının, (yani üniversiteyi bitirip askerlik kararı aldırmış olanların) yasal bir mazereti olmaksızın sevke katılmamasına denir.

Hangi dönemlerde bakaya kaldığınızı askerlik şubenizden öğrenebilirsiniz.

Bakaya kaldığınız dönemlerde İngiltere'de öğrenci olarak bulunuyorsanız ve Müşavirliğikte özel öğrenci dosyanız mevcut ise, aşağıdaki belgeleri eksiksiz tamamlayarak Eğitim Müşavirliğine ulaştırmanız gerekmektedir.

Bakaya kalan ve Müşavirliğikte özel öğrenci dosyası bulunmayan öğrencilerin aşağıdaki belgelerle bilrikte T.C. Londra Başkonsolosluğuna müracat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Bakaya ifadeniz bağlı bulunduğunuz askerlik şubesine ulaştıktan sonra yurda giriş-çıkışlarda sorun yaşanmamaktadır.

GEREKLİ BELGELER:
Başvuru formu (Boş formlar kısmından edinilebilir) - öğrenim seviyesine göre.

3 adet imzalanmış Bakaya İfade Tutanağı (doc, 45KB)  (pdf, 49KB)

Örnek bakaya ifade tutanağı: (doc, 26KB) (pdf, 60KB)

Bakaya kaldığınız dönemlerde öğrenim görmekte olduğunuzu kanıtlayan öğrenim belgelerinin aslı ve 2 adet fotokopisinin yanında söz konusu belgelerin çevirilerinin de 3 nüsha olarak bilgisayar çıktısı olarak hazırlanması gerekmektedir.

2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Ön ve arka tarafı A4 kağıdının aynı yüzüne çekilmiş olmalıdır.)

8 adet £1 pul. (Resimdeki pullardan. Post Office'ten alınabilir.)

VI. ÖZEL ÖĞRENCİ DOSYASI KAPATILMASI

GEREKLİ BELGELER:
Mezun olduktan sonra dönenler için:

Mezuniyet yazısı veya belgesi (fotokopi olabilir)

Öğrenimini bitirerek Türkiye'ye dönmeye karar verildiğini belirten, Müşavirliğimize hitaben yazılmış bir dilekçe.

Öğrenimden vazgeçerek dönenler için:

Öğrenimden vazgeçerek Türkiye'ye dönmeye karar verildiğini belirten, Müşavirliğimize hitaben yazılmış bir dilekçe.

VII. PASAPORT YENİLEME BELGESİ VERİLMESİ

GEREKLİ BELGELER:
Boş formlar kısmındaki ilgili form ( öğrenim seviyesine göre).

1 adet yeni tarihli öğrenim belgesi

1 adet £1'luk pul.

NOT: Pasaport Yenileme Belgesini ancak dosyanızın açılmasından sonra alabilirsiniz.

NOT: Askerliğini yapmış olanlar 'terhis belgesi' ile birlikte konsolosluğa doğrudan başvurabilirler.

VIII. ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ

GEREKLİ BELGELER:
Özel Öğrenci Başvuru ve Tehir Talep Dilekçesi (Lisans sonrası-Master ve Doktora)  pdf (56KB)

Özel Öğrenci Başvuru ve Tecil Talep Dilekçesi (Lisans ve Öncesi) pdf (45KB)  

IX. OKUL DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ

GEREKLİ BELGELER:
Özel Öğrenci Başvuru ve Tecil Talep Dilekçesi (Lisans sonrası-Master ve Doktora)  pdf (56KB)  

Özel Öğrenci Başvuru ve Tecil Talep Dilekçesi (Lisans ve Öncesi) pdf (45KB)  

1 adet yeni tarihli öğrenim belgesi

Daha ayrıntılı bilgi için ve Londra Eğitim Müşavirliğinin Sıkça Sorulan Sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz